advanduren

woensdag 11 maart 2015

Vockestaert en omgeving

Na 3 dagen Zweden, weer terug in mijn omgeving, loop wel 'n beetje achter met mijn blog en heb nog wat in te halen, heb wel weer leuke opnames gemaakt zoals baltsende Futen en andere soorten met ook wat vliegbeelden. Jonge lammetjes die het hopelijk 'n lang leven hebben!!!!!!

                                                                    Veel kijkplezier

Lammetjes (pssst ik moet je wat zeggen, we komen op de foto)

Lammetjes (lachen)

Deze Knobbelzwaan is geringd in Arnhem en zit al 'n paar jaar in de Schie en komen geregeld bij mij langs

Fazant

Nijlgans

Nijlgans

Torenvalk

Torenvalk

Torenvalk

Torenval

                                            Zijn nu vertrokken naar het hoge noorden
Kolgans

Wulp

                                 De Kieviten zijn nu volop aan het baltsen in de lucht
Kievit

Heggenmus

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Huismus, 'n vermoeiende dag


Roodborsttapuit (vrouwtje)

                                          Waren nog aanwezig, misschien blijven ze hier.
Goudhaantje

Goudhaantje

Goudhaantje


Winterkoning


Dodaar

Dodaar

ijsvogelpaartje

ijsvogel

ijsvogel

De Baardmannetjes zitten nu laag in het riet en foerageren en via de rietstengel pakken ze de insecten uit het water.
Baardman (man)

Baardman (man)

Baardman (man)

Baardman (vrouwtje)

Baardman (vrouwtje)

Baardman (vrouwtje)

Baardman (vrouwtje)

                                  Bij luchthaven zat al 'n aantal weken 'n Koereiger
Koereiger

Koereiger

Koereiger


Blauwe reiger kwam zowat mijn lens invliegen

Zwarte Kraai die 'n stukje brood uit het water pakt

Zwarte Kraai

Stormmeeuw

Holenduif

Bruine Kiekendirf

Kleine Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Kokmeeuw

Knobbelzwaan
 
Aalscholver

Aalscholver

Meerkoet

Kuifeend (man)

Kuifeend (vrouw)

Kuifeend (vrouw)

Kuifeend (vrouw)

Kuifeend (man)

Futen balts

Futen balts, echt verliefd

Futen balts

Futen balts
 

Fuut, wachten, wachten, op het mannetje

Futenpaar eindelijk was hij er en maar wachten


                                                        Filmpje paring van de Futen
 
 
Fuut met nestmaterreaal
 

Fuut


En bedankt voor de eventuele reacties