advanduren

zondag 29 juli 2018

Na het einde van het broedseizoen in de Vockestaert zijn er nog genoeg rietvogels die hun jongen voeren en nog niet vlieg vlug zijn, dus vind Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat het nodig om begin juli het riet weg te maaien en veel jongen het niet gered hebben, dus heb ik met beide gebeld waarom ze zo vroeg en niet half augustus maaien en ze hebben hun excuses aangeboden, maar ja het leed is al geleden, en Staatsbosbeheer moet dat zeker weten dat ze 'n tweede legsel hebben en daarna in de rui gaan voor ze de grote trek naar Afrika maken.  Hopelijk leren ( ) hier van. Ook veel bloemen zijn weggemaaid dus en er wordt geklaagd dat er weinig vlinders en bijen zijn, dus het ziet er bij ons uit als 'n kale vlakte.
In de Broekpolder kwam ik 'n gewone pad tegen met eitjes van de Paddenvlieg in de neusgaten als er larven uit komen gaan ze 'n vreselijk dood tegemoet.
De Bruine Vuurvlinder is 'n nieuwe soort voor mij met dank aan Ben Valstar dat ik mee mocht rijden.

                                                                        Veel kijkplezier
                                                          Klik op de foto voor 'n beter beeld.

Ook het eilandje bij de A 4 waar de vogels broeden is nu 'n kale vlakte.

Het Veenweidepad

Het gemaaide riet en bloemen.

Hooibeestje

Bruine Vuurvlinder

Bruine Vuurvlinder

Bruine Vuurvlinder

Bruin blauwtje

Bruin blauwtje 

Boomblauwtje

Bloedrode Heidelibel (man)

BloedrodeHeidelibel

Waterhoentje

Merel

Gierzwaluw

Gewone Pad, met in de neusgaten eitjes zitten van de Paddenvlieg

Gewone Pad

Gewone Pad

Rietgors man met 'n rups voor hun jongen 

Visdief in de vroege ochtendzon.

                                                   En bedankt voor de reacties op deze blog.

zaterdag 21 juli 2018

Purperreiger en Zwarte sterns

Vorige week met Marco naar de purperreigers en Zwarte Sterns geweest, het was best 'n eind fietsen.
We zijn om 06.00 uur weggegaan en om 08.15 uur waren we op de plek van bestemming, dus zijn we gaan zoeken en we kwamen er achter dat we niet op de goede plek stonden en zijn we ergens gaan staan waar we ze mooi konden fotograferen, ook kwamen 'n Torenvalk en Bruine Kiekendief. Later hebben we nog 'n gesprek gehad met 'n Molenaar die heeft nog 'n foto van ons gemaakt.

                                                                       Veel kijkplezier.
                                                         Klik op de foto voor 'n beter beeld.

Kinderdijk 

Kinderdijk

Kinderdijk

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Zwarte Stern

Zwarte Stern

Zwarte Stern

Torenvalk

Purperreiger met tegenlicht.

Purperreiger

Purperreiger

Purperreiger

Purperreiger
                                                 
                                                    Bedankt voor de reactie op deze blog.

dinsdag 10 juli 2018

Met Marco 'n paar keer op de fiets erop uit geweest.
Zo ben ik Gele Kwikstaarten, Boerenzwaluw en vooral was ik erg blij met mijn Kolibrie vlinder waar ik al 'n paar jaar naar uitkijk en afgelopen zondag was het raak, maar ik durfde mijn 1.7 converter ver niet af te halen want voor je het weet zitten ze ergens anders. en de Steltkluten zaten ook niet ver uit de buurt.
Je hoef niet ver te fietsen om verschillende soorten te zien en veel geduld hebben tot ze voor je lens verschijnt, we krijgen nog 'n weekje mooi weer en wie weet wat je nog tegen komt.

                                                                   Veel kijkplezier,
                                                     Klik op de foto voor 'n beter beeld.

                                      Filmpje van 'n roepende en poetsende Gele Kwikstaart.

Gele Kwikstaart 

Gele Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Kolibrie vlinder

Kolibrie vlinder 

Kolibrie vlinder 

Kleine Vuurvlinder

Boerenzwaluw (juv) effen de vleugels strekken.

Boerenzwaluw (juv)

Boerenzwaluw (juv)

Winterkoning

Winterkoning

Gierzwaluw

Grote Zilverreiger,

Grote Zilverreiger

Steltkluut,
Altijd bijzonder om deze sierlijke vogels te kunnen fotograferen, 'n dag eerder waren er 3 en 'n dag later 4.

Steltkluut

Steltkluut

Steltkluut

Steltkluut
                                                 Bedankt voor de reactie op deze blog.