advanduren

donderdag 25 juli 2019

Schiedam en omstreken

Zo als gewoonlijk maak ik mijn rondje in Schiedam en Broekpolder en er waren dagen bij dat het erg warm was, dan blijf ik lekker thuis, dus zijn deze foto's niet van deze week. De Iepenpage is in Zuid Holland gemaakt dus hoef je niet naar Limburg toe, wel 'n nieuwe soort voor mij.

                                                                  Veel kijkplezier.
                                                 Klik op de foto voor 'n scherper beeld.


Bloedrode Heidelibel.

Bloedrode Heidelibel.

Bruin Zandoogje.

Landkaartje.

Bruin Zandoogje.

Iepenpage.

Iepenpage

Rietzanger.

Bosrietzanger.

Bosrietzanger

Dodaars met vangst 'n visje.

Dodaars met vangst 'n visje.

Dodaars

Dodaars

Meerkoet (juv)

Blauwborst (man)

2 Groene Spechten aan het foerageren.

Huismus met libel op de leliebladeren..
Blauwe Reiger (juv)

3 Blauwe Reigers (juv)  nog alle 3 op het nest en zijn nu uitgevlogen.

Blauwe Reiger (juv)

Ransuil.

3 Steenuilen, de linker lag lekker op 'n paaltje te rusten.

3 Steenuilen

Steenuil

                                                En bedankt voor de reactie op deze blog.

dinsdag 16 juli 2019

18-22-23-en 24 Juni

Zo als gewoonlijk heel vroeg de deur uit zo om 06.00 uur, begon bij de Steenuil toen kwam 'n Fuut met jongen en daarna heb ik 'n aantal kilometers gemaakt en toch ook nog leuke soorten gezien. de Zomertortel is niet van de Broekpolder die kwam ik op 'n andere plaats tegen. 'N andere dag op 'n vroege morgen kwam ik 'n Vosje tegen en was druk bezig eieren te eten.
Het was in Juni wel 'n paar geslaagde dagen.

                                                                  Veel kijkplezier
                                                  Klik op de foto voor 'n scherper beeld.


Steenuil

Steenuil

Fuut die 'n visje krijgt aangeboden.

Fuut die 'n visje krijgt aangeboden.

Fuut die 'n visje krijgt aangeboden.

Icarusblauwtje.

Kleine Karekiet.

Grutto

Grauwe Vliegenvanger.

Gele Kwikstaart.

Gele Kwikstaart.

Gele Kwikstaart.

Scholekster

Torenvalk, een van de ouders van de jongen.

Torenvalk, een van de ouders.

Torenvalk.

Torenvalk (juv) de jongste.

Torenvalken (juv) en zijn alle uitgevlogen.

Torenvalk (juv)

Bloedroede Heidelibel.

Bruin Zandoogje.

Deze weet ik niet zeker, ik denk 'n Paardenbijter.

Sint Jancobsvlinder

Koekoek

Koekoek

Zomertortel

Zomertortel

Vosje, stond bij 'n nest van 'n Waterhoen of Meerkoet te smullen, 

Vosje

Vosje

                                                 En bedankt voor de reactie op deze blog.