advanduren

vrijdag 22 juni 2018

Vockestaert en omgeving

In Schiedam en omstreken is altijd wat te beleven.
Als het weer meewerkt ben ik zo om 6 uur de deur uit dan zijn de vogels ook al wakker en dan wachten tot ze meewerken. zo ook bij de Grote Karekieten waarvan er 1 geringd is.
Verder nog andere soorten vogels vlinders en libellen. Heb ook nog 1 filmpjes gemaakt van de Grote Karekiet zingend waar de kikkers zich ook lieten horen en 'n nieuwe soort voor mij.

                                                                    Veel kijkplezier,
                                                   Klik op de foto voor 'n scherper beeld.

                                                 Filmpje van de grote Karekiet met zang

Grote Karekiet

Grote Karekiet

Grote Karekiet.

Boerenzwaluw,

Zwarte Kraai, last van de warmte.

Slechtvalk boven op de toren

Slechtvalk.

Slechtvalk

Slechtvalk

Huiszwaluw op zijn nest.

Hongerige Huiszwaluw.

Punkachtige Huiszwaluw jong, 

Rietgors (man)

Kneu (man)

Kneu (man)

Pimpelmezen 'n ouder die 'n rups geeft aan het jong, helaas met tegenlicht.

Pimpelmezen, 'n ouder die de rups aan het jong geeft.

Heggenmus

Groene kikker.

Merel

Fitis

Fitis

Rietzanger

Rietzanger

Kleine Vos

Kleine Vos

Bruin Zandoogje.

Gehakkelde Aurelia.

Rietvink

Grote Keizerlibel

eiafzettende  Grote Keizerlibel.

                                                  Bedankt voor de reactie op deze blog.

dinsdag 12 juni 2018

Vockestaert en omgeving

Na dat er weer 'n paar mooie dagen waren gelijk op de fiets erop uit geweest en alles in de vrije natuur gefotografeerd.
Alleen triest dat alle bloemen zo goed als is weggemaaid en maar klagen dat er weinig vlinders en bijen zijn.

                                                                     Veel kijkplezier.
                                                           Klik op de foto voor beter beeld.

                        Filmpje van de Visdiefjes met 3 jongen, 'n week later was er helaas nog 1 over.


Groot Koolwitje.

Argus vlinder.

Groot Dikkopje.

Groot Dikkopje.

Gewone Oeverlibel

Oeverlibel

Vroege Glazenmaker

Vroege Glazenmaker, altijd spannend om hem er vliegend op te krijgen.

Viervlek.

Slechtvalk

Visdiefjes, ook deze dag is het warm, die zijn vorige week uit het ei gekomen. Bij deze 2 kwam er ook 'n Zwaarte kraai maar die werd verjaagd door een van de Visdiefje.

Visdiefjes, pfff wat warm die dag.

Visdiefjes, en het was die erg warm

Visdiefjes, als je goed kijkt zijn er 3 juveniele

Visdief met 'n visje maar het jong had geen trek das eet hij het zelf op.

Visdiefje, na 'n week is er nog maar 1 over van de 3, waarschijnlijk door Zwarte kraaien gepakt.

Fazant tussen de bloempjes.
Waterhoentjes, ook deze hebben ruzie onder elkaar.

 Waterhoentjes in gevecht.

Ook de mussen zijn met voortplanting bezig,

Kneuen,

Kneuen,

Blauwborst, laten zich hun zang weer horen.

Scholekster (juveniel)

Witte Kwikstaart met lekkere hapjes.

Witte Kwikstaart met juveniel.

Witte Kwikstaart met juveniel die 'n lekkere hap krijgt.

Witte Kwikstaart (juv)

Witte Kwikstaart

                                                        Bedankt voor de reacties op deze blog.