advanduren

dinsdag 30 mei 2017

Vockestaert, Kandelaar en Broekpolder waar ik mijn rondjes maak.

S' morgens in de vroege ochtend uren zit ik al op de fiets en luister ik omdat de vogels meestal in de vroege uurtjes zingen.
Ook de Bosrietzangers zijn weer aanwezig, die komen later aan dan andere vogels.
Dus is het weer genieten van hun zang, heb de zang gefilmd van de Bosrietzanger en de Rietzanger.
Verder ook nog andere vogel nog kunnen fotograferen en met veel geduld wachten tot ze tevoorschijn komen.
Ook nog de Wielewaal kon ik nog net pakken, ze waren geregeld aan het zingen toen er 1 overvloog en in 'n kale boomtak ging zitten.


                                                                      Veel kijkplezier
                                                    Klik op de foto voor 'n scherper beeld.
Wielewaal, 

                                                Filmpje met de zang van de Bosrietzanger.

Bosrietzanger


Bosrietzanger,
Zingt uit volle borst.


Bosrietzanger.

Bosrietzanger, op 1 plek zaten er 4.

                                             Filmpje van de Rietzanger die zijn liedje zingt.

Rietzanger,
Was niet schuw en en zingt zijn deuntje en dan de baltsvlucht.

Rietzanger
Was niet schuw en zingt zijn deuntje.

Rietzanger in baltsvlucht.

Rietzanger in baltsvlucht.

Zwartkop (vrouwtje)

Klein Geaderd witje.

Boerenzwaluw, was moe en ruste wat uit wat gevaarlijk is als er 'n roofvogel voorbij komt

Boerenzwaluw , geringd 

Gierzwaluw

Bloedcicade

Grote Beer

Vlaamse Gaai,
Door de warmte zoek hij verkoeling op de grond.

Boomvalk,
Zijn ook weer in ons land en jagend op zoek naar Libellen die hij in de vlucht pakt en de vleugels verwijderd en dan opeet.

Lepelaar, deze vloog vlak voor mij langs,

Lepelaar

Lepelaar

Knobbelzwaan

Visdief

Kneu (man) 

Wilde eenden (juv)

Ringmus

Snor 

Blauwborst (man)

Blauwborst (man)

Blauwborst (man)

Geoorde Futen

Geoorde Fuut

Geoorde Fuut,

Geoorde Fuut, laag standpunt.

Krooneend met 4 pullen, mannetje was nergens te bekennen.

Krooneend (vrouwtje)

Knobbelzwaan (pul) liggend op de fietsbrug gemaakt.

Knobbelzwaan (pul) liggend op de fietsbrug gemaakt.

                                             
                                                 En bedankt voor de reactie op deze blog.donderdag 18 mei 2017

Vockestaert en omgeving

Zoals gewoonlijk maak ik mijn rondje op de fiets, genietend van de natuur de zang van vogels ook de vlinders. hier ontdekte ik 80 gaten van de Oeverzwaluw, geen een vogelaar heeft daar werk van gemaakt die het wisten en omdat daar zand word weggehaald heb ik er maar weer werk van gemaakt omdat anderen het niet nodig vonden om daar melding van te maken ook al zouden ze levend begraven worden, dat kon ik niet over mijn hart krijgen en heb daar melding van gemaakt en de volgende dag stond het hek met bord er met dank aan John.

                                                                     Veel kijkplezier
                                                   Klik op de foto voor 'n scherpere beeld.Oeverzwaluwwand

Oeverzwaluw

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Scholekster

Kleine Vuurvlinder

Balts van de Tureluur

Balts van de Tureluur

Kievit, roepend naar de jongen, dat gaat de hele dagdoor

Kievit pullen, de ene is wat groter

Kievit pul

Lepelaar in hun broedgebied

Lepelaar in hun broedgebied 

Juveniele Blauwe reiger

Viool, de naam weet ik niet.

3 weesjes Grauwe gans die hun ouders kwijt zijn.

Slobeend (man)

Krakeend

Kluut

Landkaartje

Landkaartje

Pimpelmees ergens langs 'n pad hing 'n nestkast aan 'n boom.

Pimpelmees

Rietzanger

Rietzanger

Grasmus

Grasmus

                                                 En bedankt voor de reacties op deze blog.