advanduren

zondag 26 februari 2017

Met Bert eerst naar de Fraters geweest na 'n tijdje wachten waren ze mooi in beeld toen er 'n man aan kwam lopen die achter Bert aan ging en ik geduldig op de plek bleef wachten tot de vogels weer op de plek terug zou komen en dat was ook zo maar die man bleef maar volgen tot dat hij er te snel naar toeliep en weg vogels en niet meer terug gezien en we dropen teleurgesteld af na 'n paar foto's waar we kort van heb kunnen genieten, daarna zijn we naar de Starrevaart gegaan en daar zat de hut ook vol, daar moet je s' morgens al om 7 uur aanwezig zijn wil je 'n goede plek hebben.

                                                                     Veel kijkplezier

                                                      Klik op de foto voor scherper beeld.


Frater

Frater

Frater

Brilduiker,  (man)  Starrevaart.
Altijd leuk om te zien het baltsgedrag, het was dringen tussen de vogellaars om hem goed in beeld te krijgen.

Brilduiker,  (man)

Brilduiker,  (man)

Brilduiker,  (man)

Brilduiker (man)

Brilduiker  (man)

Fuut, klaar voor de aanval, Starrevaart.
Fuut in de aanval.

Futen in gevecht.

Futen in gevecht.

Zwarte Ibissen.  Starrevaart.

Zwarte Ibis.  Starrevaart.

Kievit,  Starrevaart.

Wulp,  Starrevaart.

Tafeleend (man) Starrevaart.

Nonnetjes (man) weer ver weg en met tegenlicht.

Pijlstaart (man) bij de Starrevaart.

Grutto bij de Starrevaart, stond wel ver weg .

Grutto bij de Starrevaart.

Buizerd die zowat op de borst wit is vlakbij de Starrevaart.

Kwak, (adult) 

Kwak (adult)

Kwak (juv.)

Roodborst, die zijn bij Ben van den Broek in de tuin gemaakt

Roodborst

Heggenmus

Staartmees

Koolmees

Koolmees

Pimpelmees

Ransuil in het zonnetje, in Schiedam.

Ransuil in het zonnetje.

Grote Zilverreiger met 'n klein visje, Kandelaar.

Grote Zilverreiger,  'n nieuwe poging,  Kandelaar

Grote Zilverreiger, in de Vockestaert 

Torenvalk

Smient (man) in de Vockestaert

                                                     Bedankt voor de reacties op deze blog.
                                                                           

zondag 19 februari 2017

Vockestaert en omgeving

Het zijn allemaal foto's van de maand februari, alleen staat op de foto's januari, de tijd gaat zo snel.
Sommige vogels zoals de Blauwe reiger hebben hun broedplaats al in genomen. Dus laat de lente maar komen.
Ik las bij Vogelwacht Delft, dat ze de Vossen willen afschieten omdat ze 'n bedreiging zijn voor de jonge weidevogels, maar de grootste bedreiging zijn de Zwarte kraaien, Kauwen, Meeuwen  en de vrijwilligers van natuurmonumenten die het weiland in lopen en dus de Grutto's en Kievieten in paniek de lucht in vliegen, waar ik mij vreselijk aan erger is dat de Vos weer de schuld krijg, dus hebben de jagers weer hun voordeel en kunnen ze weer aan hun plezierjacht beginnen en vragen we ons straks af wat 'n Vos is.

                                                                   Veel kijkplezier

                                                 Klik op de foto voor 'n scherper beeld

Blauwe reiger, vlakbij 'n nest je wil tenslotte de beste plek hebben.

Blauwe reiger, de landing.

Blauwe reiger

Blauwe reigers

Roodborsttapuit (vrouwtje)

IJsvogel (vrouwtje) je kom haar dagelijks tegen.

Poetsende IJsvogel.

IJsvogel (vrouwtje)

IJsvogel (vrouwtje)

Roodborst in 'n sneeuwbuitje.

Ooievaar, het fietspad overstekend op weg naar het weiland.

Grote zilverreiger.

Hybride Brand X Keizergans.

Grauwe gans, de 'n slootje overvlieg.

Roodborst

Torenvalk, met prooi ik denk 'n muis.

Torenvalk, met prooi.

Torenvalk, met 'n bebloede snavel van 'n prooi.

Buizerd

Buizerd , die ik dicht kon benaderen.

                                                     Bedankt voor de reacties op deze blog.