zondag 30 juni 2019

Vockestaert en omgeving

Altijd lekker dicht bij huis, maar als je dan merkt dat er mensen zijn die het gras plat trapt om 'n foto van dichtbij te maken van de Roodborsttapuit die daar vlakbij broedt en gelukkig is het 2e broedgeval  al uitgevlogen, dan begrijp ik niet dat sommige mensen vogels verstoren. Verder zijn het nog meer vogels en Libellen en vlinder die ik allemaal in Mei heb gemaakt, loop 'n beetje achter met het mooie weer.

                                                               Veel kijkplezier,
                                                  Klik op de foto voor 'n beter beeld.


Korenbloem, die haast open gaat.

Korenbloem

Argusvlinder.

Vroege Glazenmaker.

Roodborsttapuit (juv)

Roodborsttapuit (juv)

Roodborsttapuit (juv)

Kneu (vrouw)
Kneu (vrouw)

Kneu (man)
Kneu (vrouw)

Lepelaar, stond rustig zijn veren te poetsen.
Lepelaar.

Lepelaar.

Viervlek.

Grote Roodoogjuffer.

Witte Kwikstaart.

Visdief

Kievit

Grutto, overvliegend.

Grutto's die voorbij vlogen.

Tureluur

Tureluur

Gierzwaluw.

Grote Bonte Specht (juv) wachtend op de ouders die met wat  lekkers terug komt.
Grote Bonte Specht, de jonge werd door beide ouders gevoerd.
Grote Bonte Specht (juv)

Grote Bonte Specht

Steenuil

Steenuil

                                                   Bedankt voor de reactie op deze blog.


vrijdag 21 juni 2019

Vockestaert en omgeving

Aantal kleine vogels gefotografeerd en 2 grote. In de vroege ochtend vermaak ik mij prima zodat ik de vogels niet verstoor en daar ik veel tijd aan besteed. De meeste zijn zomergasten die straks weer 'n lange vlucht naar Afrika vliegen. het zijn nog foto's van Mei.
         
                                                                  Veel kijkplezier
                                                    Klik op de foto voor 'n beter beeld.


Haas in het veld.


Knobbelzwaan


Ooievaar


Winterkoning


Gekraagde Roodstaart (zomergast) overwintert in Afrika.


Kleine Karekiet (zomergast) overwintert in tropisch Afrika.


Rietzanger (zomergast) overwintert ten zuiden van Sahara.


Kneu (vrouw)


Blauwborst in baltsvlucht (zomergast) overwintert  vooral in Afrika en Z-AziĆ«.


Gierzwaluw (zomergast) overwintert in  Z-Afrika.


Scholekster (juv) zat met ouders op 'n bouwterrein.


Bosrietzanger (zomergast) helaas  heeft hij 'n teek boven zijn oog.
Overwintert in tropisch Afrika.

Bosrietzanger (zomergast)


Bosrietzanger (zomergast)


Bosrietzanger (zomergast)


Bosrietzanger (zomergast)


Spotvogel (zomergast)
Overwintert in Tropisch Afrika.

Spotvogel met insect.


Roodborsttapuit (man)

                                                   En bedankt voor de reactie op deze blog.

donderdag 13 juni 2019

Vockestaert in Schiedam

In de vroege ochtend uren als de meeste mensen nog slapen ga ik al op pad dan zijn de meeste vogels actief en is het lekker rustig en kan lange tijd bij 'n vogel staan zodat hij in de goede positie zit. Maar het was weer genieten met wat je onderweg tegen komt.

                                                                  Veel kijkplezier,
                                                  Klik op de foto voor 'n beter beeld.

Visdief

Witte Kwikstaart

Kievit in vlucht, je weet nooit waar ze heen vliegen omdat ze ook 'n duikvlucht maken.

Grutto on vlucht.

Grutto's

Korenbloem nog in knop.

Korenbloem

Kneu (vrouw)

Kneu (vrouw)

Kneu (man)

Roodborsttapuit (juv)  1 van de vier jongen.

Roodborsttapuit (juv)

Roodborsttapuit (juv)

Vroege Glazenmaker

Blauwborst (man) zingt uit volle borst.

Kievit (juv) deze heeft het gelukkig gered.

Rietzanger, deze zat elke dag op dezelfde rietstengel.

Buizerd

Spotvogel (man)

Spotvogel (man)

Spotvogel (man)

Spotvogel (man)

                                                 En bedankt voor de reactie op deze blog.