maandag 4 december 2017

Vockestaert

Dat zijn nog foto's van eind November.
Als het weer meewerkt en dat is de laatste tijd niet zo maar af en toe is er 'n dag bij dat de zon er is en ga ik er toch effen uit naar de Vockestaert en er is altijd wat te zien.
Ook nog 2 x naar Hoek van Holland geweest voor de Rosse Franjepoot maar die was niet aanwezig, wel Paarse Strandlopers, Steenlopers en Drieteenstrandlopers.

                                                                     Veel kijkplezier,
                                                    Klik op de foto voor 'n scherper beeld.

Filmpje van de Waterpiepers

Rietgors (vrouwtje)

Baardman (man)

Baardman (vrouwtje)

Slechtvalk, 2 stuks zaten in dezelfde mast.

Slechtvalk

Slechtvalk

Smienten (links man rechts vrouwtje)

Smient (vrouwtje)

Krakeend (man)

Krakeend (vrouwtje

Slobeend (man)

Steenuil

Steenuil

Steenuil

Roodborsttapuit

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Steenloper

Paarse Strandloper

Paarse Strandloper
                                                   Bedankt voor 'n reactie op deze blogvrijdag 24 november 2017

Amsterdam Schiphol Airport, Woestijntapuit

Woensdag 22 Nov. met Wilma met de trein naar de Woestijntapuit geweest, het zou 'n zonnige dag zijn en om 'n uur of 12 kwam de zon door.
De Woestijntapuit broedt op droge zandige heide of in half -woestijnen met verspreid staande struiken, lage vegetatie en rotsen (maar mijdt pure zandwoestijnen)
Dwaalgast in Nederland en het voedsel bestaat uit insecten. Nestelt in hol in grond of in rotsspleet.
Heb er ook 'n filmpje van gemaakt, wel 'n beweeglijk vogeltje en komt dichtbij om hem te fotograferen.
                                                                   Veel kijkplezier.
                                                  Klik op de foto voor 'n scherpere foto.

                                                        Filmpje van de Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit, bij het poetsen van de veren.

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijtapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woetijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

Woestijntapuit

                                                     Bedankt voor de reacties op deze blog.

zondag 19 november 2017

Vogels van de Vockestaert

De weersvoorspelling op 9 Nov. was goed dus weer op mijn fiets gestapt en met de camera's in de tassen richting Vockestaert in Schiedam gegaan.
Daar kwam ik eerst 11 Ooievaars tegen die naderhand 'n gezellig onderonsje hadden en ook 'n aantal Blauwe Reigers, en 'n paar meter verder zag ik 1 Buidelmees in tegenlicht en kon net 2 foto's maken omdat hij verder vloog en niet meer teruggevonden.
Er is daar altijd wat te beleven, terwijl ik op het pad stond vlogen 2 vogels uit 'n open stuk riet daar vloog van schrik 'n Waterpieper en gelijk met 'n Sperwer de Waterpieper vloog rechts en de Sperwer links omdat hij mij zag staan durfde hij hem niet achterna te gaan, tegelijkertijd kwam er 'n Buizerd  aanvliegen.
Daarna liep ik 'n stukje verder en zette mijn fiets neer vlieger weer 'n Sperwer met 'n volle krop  voorbij.

                                                                 Veel kijkplezier
                                                Klik op de foto voor 'n scherper beeld.


Sperwer.

Blauwe reiger op 'n hek.

Ooievaars

Ooievaars, 'n gezellig onderonsje.

Ooievaar, bij het poetsen van zijn veren.

Ooievaar

Buizerd

Buizerd

Buizerd

Smienten, ook daar mag op gejaagd worden hoewel er minder zijn dan andere jaren.

Buidelmees

Buidelmees

Brandgans

Sperwer met 'n volle krop.

Sperwer, met 'n volle krop. 

                                                  En bedankt voor de reactie op deze blog.