advanduren

zaterdag 19 november 2022

 Ben 2x weggeweest en er was niet veel te zien, de zon verdween maar het werd wat later op de dag wat grauwer. De Smienten en de Kolganzen zijn ook weer terug, tot dat de jagers 9 stuks ze weer afschieten maar dat gebeurden wel bij de Hazen vorige week en wat hadden die kerels 'n lol. Hopelijk heb ik volgende keer meer geluk met vogels.

Veel kijkplezier.

Klik op de foto voor 'n groter en beter beeld


Paddenstoel

Roodborst

Rietgors (vrouw)

Heggenmus

Blauwe reiger met 'n flinke vis.

Blauwe reiger met 'n rat

Smient (man)  wintergast

Smient (vrouw)

Kolgans  (wintergast)

 Visarend  (zomergast)

Visarend

Visarend

Smient (man en vrouw)

Grote Zilverreiger

En er werd weer gejaagd op Hazen en 'n lol dat ze hebben telde 9 jagers.


En bedankt voor 'n reactie op deze blog.


dinsdag 25 oktober 2022

De laatste opnames die ik heb gemaakt voor mijn operatie.

 Voor mijn open hartoperatie en 3 bijpassen moest ik ineens worden opgenomen en nu aan het revalideren en langzaam weer opbouwen. Helaas mag ik nog niet fietsen maar dat komt wel weer ben gelukkig geen klager en zie alles positief in. Deze opnames heb ik net voor de operatie gemaakt. En ik ga nu alles van jullie bekijken.

Veel kijkplezier.

Klik op de foto voor 'n beter en groter beeld.


Roodpootvalk, links 'n Torenvalk.

Roodpootvalk (juv)

Brandganzen

Tapuit

Roodborst (juv)

Vuurgoudhaan

Purperreiger

Oeverloper

Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

Ooievaar met insect, het is niet veel maar elk hapje is er een.

Ooievaar met insect.

Kneu

Kneu

Kneu

Kneu

Kneu

En bedankt voor 'n reactie op deze blog.

 

dinsdag 20 september 2022

Op 1 dag zag ik 2 Purperreigers

 Het is nu tijd van de doortrekkers zoals de Porseleinhoen, Purperreigers, Paapjes en Gekraagde Roodstaarten enz.. En het is nu wachten op de Wintervogels en weer plekjes zoeken waar het rustig is.

Veel kijkplezier.

Klik op de foto voor 'n groter en beter beeld.

Filmpje van de Porseleinhoen.Watersnippen

3 op 'n rij.
De bovenste is 'n Waterhoen in het midden de Porseleinhoen en de voorste 'n Watersnip.

Porseleinhoen

Purperreiger

Purperreiger

Purperreiger

Purperreiger

Purperreiger

Torenvalk.
Biddend op zoek naar 'n muis.

Gele Kwikstaart

Kievit
Deze staat redelijk dichtbij.

Kievit

Tjiftjaf

Paapje

Roodborst (juv.)

Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart

En bedankt voor 'n reactie op deze blog.


zaterdag 10 september 2022

 De meeste vogels zijn al vertrokken naar Afrika en is het nu wat rustiger, maar soms kom je wel wat tegen. Vooral veel Tapuiten en Paapjes. En nu is het wachten op de wintervogels. Maar ook heeft de vogelgriep toegeslagen zoals 'n Lepelaar niet deze op de foto, Kuifeend en nog andere vogels en ook 'n geraamte die we niet wisten welk vogel het was.

Veel kijkplezier.

Kloik op de foto voor 'n beter en groter beeld.

Lepelaar

Lepelaar

Rietzanger

Haas

Paapje

Paapje

Pimpelmees

Pimpelmees

Grote Zilverreiger

Kievit

Tapuit

Tapuit

Roodborsttapuit  (juv.)

Torenvalk

Roodboersttapuit (juv.)

Roodborsttapuit (juv.)

Grote Zilverreiger

Huiszwaluwen

Huiszwaluwen

Buizert

Icarusblauwtje

Purperreiger

Purperreiger

Paapje

Roodborst

En bedankt voor 'n reactie op deze blog.